NIRIN - Zweiter Workshop am 05.02.2020 in Děčín

Ein Kleinprojekt des Vereins Entwicklungsforum Dresden und der Technischen Universität Prag, Fakultät für Verkehr, Niederlassung Děčín

NIRIN - New Ideas for Using Railway Infrastructure

Zweiter Workshop am 05.02.2020 in Děčín

Am 05. Februar 2020 fand der 2. Workshop innerhalb des Projektes NIRIN im Bildungszentrum „Zámecká sýpka“ in Děčín statt.

Nach der Begrüßung und Einführung durch Herrn Smíšek, stellte Herr Kašpar (Staatliche Verwaltung der Eisenbahninfrastruktur) die aktuelle Situation zum Status der „Ziegenbahn“ dar. Dabei verwies er auf bestehende einerseits rechtliche Restriktionen und andererseits die Begrenztheit zur Verfügung Ressourcen seitens der Infrastrukturverwaltung.

Der Beitrag löste eine intensive Diskussion, maßgeblich getragen von den anwesenden Vertretern der Anliegergemeinden aus. Wobei u.a. der Aspekt  der Generierung der für einen Fortbestand der Bahnstrecke hinreichenden Nachfrage  (gleich ob Güter- oder Personenverkehr) im Mittelpunkt stand.

Herr Liebold berichtete aus Sicht eines Planungsbüros am konkreten Beispiel Striegistalradweg von den vor allem genehmigungsrechtlichen Herausforderungen bei der Umgestaltung aufgelassener Bahntrecken zu Radwegen.

Herr Gülzow verwies in seinem Vortrag auf verschiedentlich auftretende Nutzungskonflikte mit Belangen und Anforderungen des Naturschutzes bei der Schaffung komfortabler Infrastrukturen zur Förderung umweltfreundlichen Radverkehrs.

Abschließend stellte Herr Mourek diverse erfolgreich realisierte Vorhaben (Bahntrassen zu Radwegen) aus ganz Europa vor. Erfolgreich i.S. hoher Nutzungszahlen waren vor allem Projekte, bei denen eine über den Bau der eigentlichen Radfahrbahn hinausgehend Verknüpfung mit weiterer touristischer Infrastruktur gelang.

Das Projekt wird mit Mitteln der Europäischen Union gefördert.

------------

Malý projekt ČVUT Praha, Fakulty dopravní, pracoviště Děčín a spolku Entwicklungsforum Dresden

NIRIN - New Ideas for Using Railway Infrastructure

Druhý workshop dne 05.02.2020 v Děčíně

Dne 05. února 2020 se ve vzdělávacím středisku „Zámecká sýpka“ v Děčíně uskutečnil 2. Workshop projektu NIRIN.

Po přivítání a krátkém úvodu ze strany pana Smíška následoval příspěvek pana Kašpara (Správa železniční dopravní cesty) k aktuálnímu stavu „Kozí dráhy“. Ozřejmil při tom také existující platný právní rámec na jedné straně a na druhé pak omezenost zdrojů na straně spravce dopravní cesty.

Tento příspěvek spustil intenzivní debatu, do které se zapojili především představitelé  přilehlých obcí. Jedním z hlavních diskutovaných aspektů byla otázka vygenerování dostatečné poptávky (ať už v osobní nebo v nákladní dopravě), která je nutná pro pro udržení železniční trati.

Na příkladu cyklostezky údolím řeky Striegis ozřejmil pan Liebold, jak je po správní a administrativní stránce náročné realizovat konverzi nevyužívaných železničních tratí na cyklostezky.

Pan Gülzow ve své přednášce poukázal na různé uživatelské konflikty, které jsou spojené s potřebami a požadavky ochrany přírody při vytváření komfortní a současně ekologické cyklistické infrastruktury.

Různé úspěšně realizované projekty (drážní trasy přestavěné na cyklostezky) po celé Evropě pak ve svém příspěvku představil pan Mourek. Úspěšné ve smyslu vysoké míry jejich využívání jsou pak především ty projekty, u nichž se podařilo zakomponovat vlastní cykloprovoz do širší turistické infrastruktury.

Projekt je financován z prostředků Evropské unie.

Zurück