NIRIN - Erster Workshop am 04.12.2019 in Děčín

Ein Kleinprojekt des Vereins Entwicklungsforum Dresden und der Technischen Universität Prag, Fakultät für Verkehr, Niederlassung Děčín

NIRIN - New Ideas for Using Railway Infrastructure

Erster Workshop am 04.12.2019 in Děčín

Am 4. Dezember 2019 fand der 1. Workshop innerhalb des Projektes NIRIN im Bildungszentrum „Zámecká sýpka“ in Děčín statt.

Herr Smíšek begrüßte die Teilnehmer und erläuterte die Ausgangssituation und Problemlage der „Ziegenbahn“ in Děčín. Dabei handelt es sich um eine nicht mehr befahrene eingleisige Eisenbahnstrecke von Děčín in Richtung Teplice.

Welche Probleme sind bei der Auflassung der Strecke und Umwandlung in einen Radweg zu lösen. Die damit verbundenen Fragen waren Schwerpunkt des Workshops.

Ein Vertreter des tschechischen staatlichen Unternehmens Verwaltung der Eisenbahn-Verkehrswege bestätigte, dass eine Wiederbelebung der Strecke aufgrund des fehlenden Bedarfs eher nicht zu erwarten ist und eine Übertragung der Strecke an den Bezirk Ústí oder die anliegenden Gemeinden und Städte aus Sicht dieses staatlichen Unternehmens in Betracht gezogen werden kann.

Im zweiten Teil des Workshops stellte Dr. Hunger grundsätzliche Überlegungen zur Planung von Radwegen in Deutschland vor mit dem Schwerpunkt der erfolgreichen Lösung von Nutzungskonflikten.

Herr Liebing, Bürgermeisters der Stadt Wolkenstein, stellte in einem Vortrag die Planung und den Bau des Preßnitztal-Radweges und seine erfolgreiche Annahme durch die Anrainer und Touristen dar und beschloss den ersten Workshop mit einem Erfahrungsbericht aus der Praxis.

Das Projekt wird mit Mitteln der Europäischen Union gefördert.

--------

Malý projekt ČVUT Praha, Fakulty dopravní, pracoviště Děčín a spolku Entwicklungsforum Dresden

NIRIN - New Ideas for Using Railway Infrastructure

První workshop dne 04.12.2019 v Děčíně

Dne 4. Prosince 2019 se v prostorách vzdělávacího centra „Zámecká sýpka“ v Děčíně konal 1. Workshop projektu NIRIN.

Účastníky přivítal pan Smíšek, který poté popsal výchozí situaci a problematiku tzv. Kozí dráhy  v Děčíně. Jedná se o již nevyužívanou jednokolejovou železniční trať, která vede z Děčína na Teplice.

Jaké problémy jsou spojené s ukončením provozu a s konverzí na cyklotrasu? Tento okruh otázek byl hlavním obsahem workshopu.

Zástupce české státní organizace Správa železniční dopravní cesty uvedl, že vzhledem  k chybějící poptávce spíše nelze očekávat obnovení provozu. Z pohledu Správy železniční dopravní cesty také lze uvažovat o předání trasy Ústeckému kraji nebo dotčeným okolním obcím.

Ve druhé části workshopu představil doktor Hunger hlavní principy plánování cyklotras v Německu, s důrazem na dosažení vhodných řešení v případě konfliktů způsobů využití.

Starosta města Wolkenstein, pan Liebing, představil ve svém příspěvku plánování a stavbu Přísečnické cyklostezky, která byla velice dobře přijata jak zdejším obyvatelstvem, tak ze strany turistů. Jeho příspěvek s praktickými zkušenostmi uzavřel tento první workshop

Projekt je financován z prostředků Evropské unie.

Zurück