NIRIN - Dritter Workshop am 23.06.2021 in Dresden

Ein Kleinprojekt des Vereins Entwicklungsforum Dresden und der Technischen Universität Prag, Fakultät für Verkehr, Niederlassung Děčín

NIRIN - New Ideas for Using Railway Infrastructure

Dritter Workshop am 23.06.2021 in Dresden

Am 23. Juni 2021 fand der 3. Workshop innerhalb des Projektes NIRIN in der Gaststätte „Hopfenblüte“ in Dresden statt.

Herr Reichelt begrüßte die Teilnehmer auf dem Museumsbahnhof der Windbergbahn in Dresden-Coschütz. Herr Gottschling, ein langjähriges Mitglied des Windbergbahn e.V., stellte den Teilnehmern an authentischer Stelle die Geschichte der Windbergbahn vor.

Ein Teil der Strecke der Windbergbahn, die ursprünglich von Freital bis nach Possendorf führte, ist noch vorhanden wird vom Windbergbahn e.V. saniert und betrieben. Bei der anschließenden Begehung des Bahngeländes ergab sich eine rege Diskussion sowohl zur Geschichte und Gegenwart der Windbergbahn als auch zur Zukunft von Nebenstrecken.

Im zweiten Teil des Workshops stellte Hr. Dr. Hunger Erfahrungen bei der Planung von Radwegen auf stillgelegten Bahnstrecken in den 90er Jahren in Sachsen anhand des stillgelegten Teils der Windbergbahn von Coschütz-Gittersee bis Possendorf dar.

Die anschließende sehr rege und vor allem intensive Diskussion spannte einen breiten Bogen von grundsätzlichen Fragen der Vereinbarkeit von Naturschutz und Radverkehr über technische Details wie geeignete Beläge, Wegebreiten, Steigungen und Radien bis zu Fragen der Bedarfsermittlung und der Relevanz von Nutzerprofilen sowie der Einbindung neuer Radtrassen in die bestehende Netzinfrastruktur.

Herr Ondřej Smíšek, Leiter der Zweigstelle Děčín der Tschechischen Technischen Universität Prag stellte den aktuellen Stand der Diskussion um die mögliche Umwandlung der „Ziegenbahn“ in einen Radweg dar. Das Ergebnis dieser Diskussion zwischen Bahngesellschaft und Bezirksbehörden ist nach wie vor offen. Die Verwaltungsbehörde des Kreises hat die Wiederaufnahme des Zugebetriebs bei der Bahngesellschaft beantragt. Diese sieht sich dazu allerdings außer Stande, da sie nicht über die erforderlichen finanziellen Mittel verfügt, um die genannte Bahnstrecke wieder in einen ordentlichen befahrbaren Zustand zu versetzen.

Die Meinung der anliegenden Gemeinden ist auch gespalten. Der Teil der Ortschaften, in dem die Strecke besonders desolat ist, wünschen auch die Wiederaufnahme des Zugverkehrs und die Ortschaften, die an dem Teil der Strecke liegen, welches mit geringem Aufwand wieder befahrbar gemacht werden könnte, plädieren eher für die dauerhafte Stilllegung und Umwandlung der Strecke in einen Radweg.

Darüber hinaus wurde eine fachliche Unterstützung der teilnehmenden tschechischen Studenten bei der Bearbeitung des Themas „Ziegenbahn“ von deutscher Seite veranlasst.

Im Abschluss an die Vorträge fand nach der späten Mittagspause eine Exkursion auf der zu einem Radweg umgestalteten Bahnstrecke der Windbergbahn bis zum ehemaligen Haltepunkt Kleinnaundorf statt, die insbesondere breiten Raum zu individuellen Gesprächen bot, der rege genutzt wurde.

Das Projekt wird mit Mitteln der Europäischen Union gefördert.

-----------------

Malý projekt ČVUT Praha, Fakulty dopravní, pracoviště Děčín a spolku Entwicklungsforum Dresden

NIRIN - New Ideas for Using Railway Infrastructure

Třetí workshop dne 23.06.2021 v Drážďanech

Dne 23. června 2021 se v drážďanské restauraci Hopfenblüte uskutečnil 3. workshop projektu NIRIN.

Pan Reichelt přivítal účastníky v nádražním muzeu windbergské železnice v drážďanské čtvrti Coschütz. Pan Gottschling, dlouholetý člen spolku Windbergbahn e.V., pak představil historii windbergské železnice na autentickém místě.

 Část windbergské železnice, která původně vedla z Freitalu až do Possendorfu, stále existuje a o její opravy a provoz se stará spolek Windbergbahn e.V. Při následné prohlídce železničního areálu se živě diskutovalo o minulosti, současnosti i budoucnosti jak windbergské železnice, tak jejích vedlejších tratí.

V druhé části workshopu představil pan dr. Hunger zkušenosti s plánováním cyklostezek na nevyužívaných železničních tratích v 90. letech 20. století v Sasku, s využitím příkladu nevyužívané části windbergské železnice mezi  Coschütz-Gittersee a Possendorfem.

Následná velmi živá a především intenzivní diskuse zahrnovala širokou škálu zásadních otázek, od slučitelnosti ochrany přírody a cyklistické dopravy přes technické detaily, jako jsou vhodné povrchy, šířky stezek, stoupání a poloměry zatáček, až po zjišťování potřeb a relevantnosti způsobů využívání, jakož i začleňování nových cyklostezek do stávající síťové infrastruktury.

Pan Ondřej Smíšek, vedoucí děčínské pobočky Českého vysokého učení technického v Praze, představil aktuální stav debaty o možnosti konverze „Kozí dráhy“ na cyklostezku. Výsledek této diskuse mezi železniční společností a krajskými orgány je stále otevřený. Krajský úřad kraje požádal železniční společnost o obnovení železničního provozu. Tato však není schopna toto realizovat, protože nedisponuje dostatečnými finančními prostředky potřebnými k obnovení řádného provozu uvedené železniční trati.

Taktéž postoje dotčených municipalit jsou nejednoznačné. Část obcí, v nichž je trasa obzvláště zpustlá, chce obnovit vlakovou dopravu a obce, které se nacházejí v části trasy, jež by mohly být opět průjezdné s malými výdaji, se spíše zastávají trvalého zastavení provozu a  přeměny trasy na cyklostezku.

Kromě toho německá strana nabídla odbornou podporu pro zapojené české studenty, kteří zpracovávají téma „Kozí dráha“.

Po přednáškové části a po pozdní polední přestávce se uskutečnila exkurze po té části windbergské železnice, která byla přeměněna na cyklostezku, a to až k bývalému nádraží v obci Kleinnaundorf. Exkurze poskytla také dostatečný prostor pro individuální debaty, čehož bylo hojně využíváno.

Projekt je financován z prostředků Evropské unie.

Zurück